Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Service Menu

Service Menu

LASHES
 
Classic Full Set $110
Classic Refill $65
Classic Refill Plus $75
 
Hybrid Full Set $155
Hybrid Refill $75
Hybrid Refill Plus $85
 
Volume Full Set $185
Volume Refill $85
Volume Refill Plus $90
 
Mega Volume Full Set $230
Mega Volume Refill $95
Mega Volume Refill plus $120
 
Touch-Up $45-$65
Lash Lift $85
 
WAXING
Brow Shaping $15
Lips $10
Side Burns $15
Full Face $40
Chin $15
Underarms $15
Full Arms $50
Half Arms $25
Full Legs $60
Half Legs $35
Chest $50
Stomach $20
Back $45
Bikini $30
Brazilian $55
Ears $10
Full Body $200
Man Brazilian $15
Nose $10
 
THREADING
Brow Shaping $15
Lips $10
Full Face $40
Chin $10
Side Burns $15
Lips and Chin $15
Henna Brows $15
 
SKINCARE
Mini Facial $35
Mini Facial w/ Extractions $45
Facial $60